سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

ایمنی
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


منه انگشت بر حرف کسان، ایمن شو از آفت
که جز تخم عداوت نیست حاصل، خرده گیران را
صائب


 
پرواز
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


ز خاک کوی تو پرواز مشکل است مرا
که از گرانی جان، کوه بر دل است مرا


صائب تبریزی


 
سنگ و گوهر
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


گهر به سنگ زدن صائب از بصیرت نیست
مخوان به مردم بی درد شعر دلکش را


 
بلای عشق
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


چه غم ز آتش سوزنده چون خلیل مرا؟
که عشق او ز بلاها بود کفیل مرا
عزیز کرده عشق و محبتم صائب
شود ذلیل، فلک گر کند ذلیل مرا


 
مرهم سینه
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی
دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی

گریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق
کاندر این دریا نماید هفت دریا شبنمی


 
نام و ننگ
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۳٠ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است
وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است


حافظ


 
همسفر ریگ
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


روزگاری است که با ریگ روان همسفرم
می‌روم راه و ز منزل خبری نیست مرا
همه شب با دل دیوانه خود در حرفم
چه کنم، جز دل خود نامه بری نیست مرا
برده‌ام غنچه صفت سر بگریبان صائب
جزدل امید گشایش ز دری نیست مرا


 
هنر توکل
ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش
بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش

تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست
راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش


حافظ


 
گل و ریحان
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


کاش یک بار به سر منزل ما می آمد
آن که بر تربت ما ریخت گل و ریحان را


صائب تبریزی


 
تجربه
ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


بس تجربه کردیم در این دیر مکافات
با دردکشان هر که درافتاد برافتاد
گر جان بدهد سنگ سیه لعل نگردد
با طینت اصلی چه کند بدگهر افتاد

حافظ


 
هزاران را چه شد؟
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد
دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد
صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست
عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد
حافظ


 
غنیمت
ساعت ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان
که دوران ناتوانی‌ها بسی زیر زمین دارد
بلاگردان جان و تن دعای مستمندان است
که بیند خیر از آن خرمن که ننگ از خوشه چین دارد


حافظ


 
← صفحه بعد