سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

غم روزی
ساعت ٤:٢۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


چون پست‌فطرتان غم روزی نمی‌خوریم
کز خوردن دل است مهیا غذای ما
فارغ ز کسب آب و هواییم چون حباب
کز اشک و آه خود بود آب و هوای ما


صائب تبریزی

 
آتش دل
ساعت ٤:۱۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ

در اندرون من خسته‌دل ندانم کیست
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست
از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند
که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست

حافظ

 
نسیم سحر
ساعت ٤:۱٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب

از هر که دل گشوده نگردد کناره‌گیر
چون غنچه در به روی نسیم سحر گشا
از مردمان سرد نفس تیره می‌شوی
آیینه پیش مردم صاحب نظر گشا
قانع به رنگ و بوی گل بی‌وفا مشو
بر روی آفتاب چو شبنم نظر گشا


صائب

 
حیرت
ساعت ٤:۱٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


با دیده حیران چه کند خواب پریشان؟
صائب چه غم از شور جهان بی‌خبران را؟


 
گفتار صائب
ساعت ٤:۱٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب

صائب بگو بگو، که کلام متین توست
آرام بخش خاطر مشکل پسند ما

 
بوی گل
ساعت ٤:٠۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٧ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات

از کجا آمدی، ای باد، که دیوانه شدم
بوی گل نیست که می آید، این بوی کسی ست

پند خود بیهده ضایع مکن، ای صاحب پند
کز توام نیست خبر ز آنکه دلم سوی کسی ست


امیرخسرو دهلوی

 
روی به سوی خدا
ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


نگشود صائب از مدد خلق هیچ کار
از خلق روی دل به خدا می کنیم ما


 
هوس بهشتی
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات


رهایم از هوس دیدن بهشت، که عشق
طمعْ بریدن از این سفره هاى رنگین است


تو هم تحمل اشک مرا نخواهى داشت
مخواه گریه کنم، بغض ابر سنگین است

سجاد سامانی


 
گلایه
ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات

هرچند دشمنم شده‌ای، دوست دارمت
بر دوستان گلایه روا نیست، بگذریم ...

سجاد سامانی


 
نعمت رنگارنگ
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


صائب ز خوان نعمت الوان روزگار
چون عاشقان به خوردن غم زنده‌ایم ما


 
همت بلند
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


هیچ است هر چه هست به جز همت بلند
این مصرع است از دو جهان انتخاب ما


صائب تبریزی


 
مدد
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات


ای دل! مدد بخواه که گیرد به روز عجز
یک دست را محمد و یک دست را علی
   مرتضی لطفی


 
← صفحه بعد