سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

آه دل
ساعت ۳:٥٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: سعدی

مراد ما وصال توست از دنیا و از عقبی

وگرنه بی شما قدری ندارد دین و دنیا را

چنان مشتاقم ای دلبر به دیدارت که از دوری

برآید از دلم آهی بسوزد هفت دریا را

سعدی


 
غم تنهایی
ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی
در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم
لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی


حافظ

 
مجنون کوهکن
ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات

 

ز من حکایت مجنون و کوهکن بشنو

که ما فلک زدگان، طفل یک دبستانیم

سلیم طهرانی


 
عاقبت
ساعت ۸:٤٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت
ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل
تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت

حافظ

 
صدای پرستو
ساعت ٦:٢٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات

صدای بال پرستو
صدای پای بهار!
صدای شادی گنجشک‌ها
صدای بهار!
نگاه و ناز بنفشه
تبسم خورشید
ترانه خواندن باد
جوانه کردن بید.
صدای بوسه باران
صدای خنده گل
صدای کف زدن لحظه‌ها برای بهار
ف.مشیری


 
هوس ژاله
ساعت ٦:٢٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات

ﺑﺎﺭﯼ بفصل ﮔﻞ، ﻫﻮﺱ ﮊﺍﻟﻪ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﯼ؟
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺎﺭ ﺭﺍ بخوﺩﺕ ﻭﺍﻟﻪ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﯼ؟
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻏﻤﯽ
ﺩﺭ ﺍﻧﺰﻭﺍﯼ ﺩﺭﺩ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺎﻟﻪ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﯼ؟
ﺩﻟﮕﯿﺮ ﺍﺯ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ
ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ ﺭﺍ بدﻝ ﭼﻮ ﮔﻞ ﻻﻟﻪ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﯼ؟

م.یوسفی


 
گنج عافیت
ساعت ٦:٢٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ

مرو به خانه ارباب بی‌مروت دهر
که گنج عافیتت در سرای خویشتن است
بسوخت حافظ و در شرط عشقبازی او
هنوز بر سر عهد و وفای خویشتن است


 
پرنده آزاد
ساعت ٦:٢۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات
پشت پنجره ام را کوبید
گفتم که هستی ؟
گفت : یک پرنده ی آزاد
من پنجره را با اشتیاق باز کردم ...


خسرو گلسرخی

 
آب حیات
ساعت ٦:٢۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ
حافظ ار آب حیات ازلی می‌خواهی
منبعش خاک در خلوت درویشان است

 
حسن عاقبت
ساعت ٧:٤٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند
چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدیست
آن به که کار خود به عنایت رها کنند

حافظ

 
منت همت
ساعت ٧:٤٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ
شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا
بر منت‌های همت خود کامران شدم
اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود
در مکتب غم تو چنین نکته دان شدم
🌷
حافظ

 
مونس دل
ساعت ٧:۳٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: سعدی
غمت مباد و گزندت مباد و درد مباد
که مونس دل و آرام جان و دفع غمی
سعدی

 
← صفحه بعد