سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

تکلیف
ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: استاد شهید مطهری

 

گرچه در عرصه دینداری تقلید که رجوع عامی به فقیه است را ارج می‌نهیم، اما از آسیب جدی سرسپردگی که هزارها مفسده در پی دارد باید حذر کنیم و بدانیم که علمای ما باید از زمان خود با خبر باشند و پیش‌بینی کنند و حساب کنند که تکلیف چیست ... و گرنه عوضی کار خواهیم کرد و به جای کوبیدن دشمن، خودی را خواهیم کوبید.
استاد شهید ما به درستی دریافته بود که هدایت جامعه با بی‌خبری از اوضاع و عافیت طلبی و سبک شمردن میسر نیست.

از صفحه ٧ کتاب آسیب شناسی دینی از منظر استاد شهید آیت‌اله مطهری به اهتمام سیدمهدی جهرمی و محمد باقری.