سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

اشدا علی الکفار و ...
ساعت ٥:٥۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: تاریخ

 

در کتابی برخوردم به قراردادی که معاویه در سال آخر حکومت خویش با رومیان منعقد کرده بود.

معاویه که سال‌های سال با دیکتاتوری بر عموم مسلمین به خشونت حکومت کرد چنین در برابر بیگانگان نرم‌خو و مسالمت‌جو بود.


 
احمدشاه مسعود
ساعت ۳:٥۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۸ شهریور ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: سیاست

فـرمـانـده، دلـم ایـن روز هـا دلـتـنـگ آدم‌ هـاسـت فرمانده
شهادت خونبهای عشق در اینجاست فرمانده
من از آواره گـی هـای خـودم چیـزی نمی دانم
ولی هرسو سخن از درد و داغ ماست فرمانده
دگـر تـابـــم نمانـده ایـن گلـو از بغض می تـرکد
چرا این قرعه ی مـردن به نام ماست فرمانده؟
بـرایـم پـرسشی گنگی شده این داستان درد
تبـارم از چه خار چشم این دنیـاست فرمانده؟
تو می گفتی که دنیا می شود آخر درست اما
چه خنجرها که از پشت، رُخ بـه سـوی مــــاسـت فرمانده


 
مرغک گرفتار
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: ادبیات

ای مرغ گرفتار بمانی و ببینی


آن روز همایون که به عالم قفسی نیست!

 

ه. الف. سایه