سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

داغ عزیزان
ساعت ٥:٤٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

طومار درد و داغ عزیزان رفته است

این مهلتی که عمر دراز است نام او

صائب تبریزی


 
سخن بلند
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

مرا معانی کوتاه، دلپسند نباشد

چو کر نمی‌شنوم تا سخن بلند نباشد

سلیم طهرانی


 
طالب آملی
ساعت ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

 افروختن و سوختن و جامه دریدن

پروانه ز من، شمع ز من ، گل ز من آموخت

طالب آملی


 
گل آشنا
ساعت ۳:۱٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۱ اسفند ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

بسیار آشنا به نظر جلوه می‌کنی

ای گل! مگر ز دیده‌ی من آب خورده‌ای؟

صائب تبریزی


 
شب تار
ساعت ٥:۱٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

پشت و روی نامه‌ی ما، هر دو یک مضمون بود

روز ما را دیدی، از شب‌های تار ما مپرس

صائب تبریزی


 
حقوق ایرانی
ساعت ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سیاست

حقوق سیاسی به شکلی که امروز در جهان شناخته شده، در ایران هرگز وجود نداشته است

این گونه حقوق هم که از کشورهای توسعه یافته تراویده است، به کار کشورهایی که الگوی رفتاری قبیله ای دارند نمی خورد، چون حقوق باید در روابط اجتماعی جان بگیرد و تضمین پیدا کند، نه اینکه توسط حقوقدانی طرح یا توسط دیگری تصویب شود

در ایران اگر کسی مخالفت سیاسی می کرد، ارّه می شد

اگر فردی در جوامع قبیله ای مورد بغض حاکمان قرار گیرد و ارّه و مثله نشود، مورد لطف قرار گرفته است، چون اگر ارّه شود و مثله گردد، هیچ ضابطه ی اجتماعی قادر به دفاع از او نیست

کسانی که می خواهند در جوامع انسانی ریشه ی ارّه کردن ها را بخشکانند، می باید کینه ی خود را فقط متوجه ارّه و ارّه کش نکنند، چرا که ارّه و ارّه کش هر دو از پدیده های اجتماعی هستند و در محیط ویژه ای رشد می کنند، علاوه بر توجه به ارّه و ارّه کش، فکر باید معطوف به محیط رشد جرایم گردد تا توفیقی نسبی در تعدیل آن به وجود آید .

جامعه شناسی خودکامگی اثر علی رضا قلی


 
فراموشی
ساعت ٧:٤۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

ز بس در دل نشسته نقش باغستان رخسارش

ز خاکم گر دمد نیسان، فراموشی نمی‌دانم

طغرای مشهدی


 
عزت الهی
ساعت ٥:٢٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

غمگین نیَم که خلق شمارند بد مرا

نزدیک می‌کند به خدا، دست رد مرا

صائب تبریزی


 
دلتنگی گل
ساعت ٥:٤۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

ما را نبود کار، نه با غنچه، نه با گل

دلتنگی ما غنچه، پریشانی ما گل

ناظم هروی


 
مبتلای عشق
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٤ اسفند ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

ابتلای عشق را مپسند جز بر جان من

در بلا هر جورکش را طاقت ایوب نیست

قدسی مشهدی


 
طعنه گل
ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

طعنه هرگز به دل آزاری خاری نزدم

خنده چون گل به وفاداری یاری نزدم

حزین لاهیجی


 
گل باغ
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

هرچند چو گل، گوش فکندیم در این باغ

حرفی که برد راه به جایی، نشنیدیم

صائب تبریزی


 
راه ایرانی
ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: تاریخ

دوبود (De bode) می گوید :

در ایران غنی ترین روستاها اغلب در کنج دره ای متروک در میان کوهستان ها یا بسیار دورتر از راه های اصلی قرار دارند.

سایکس (Sykes) نیز به همین پدیده اشاره دارد:

روستاییان از راه های اصلی گریزانند؛ زیرا ماموران دولتی غالباً بی آنکه پولی بپردازند، مایحتاج خود را تامین می کنند.

وصف قرن نوزدهم نقل از صفحه 13 کتاب ایران بین دو انقلاب ( از مشروطه تا انقلاب اسلامی ) یروند آبراهامیان ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس آوری، محسن مدیرشانه چی / نشر مرکز

Iran Between two revolutions

Ervand Abrahamian

 


 
بار گران
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

صائب! به هیچ دل نبود دیدنم گران

بار کسی نمی‌شوم و بار می‌کشم


 
فرهنگ اجتماعی
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ اسفند ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سیاست

مردمی که فرهنگ روابط اجتماعیشان در ساختار کلی با نظام سیاسی حاکم یکی است، هرگاه علیه ظلم حاکم قیام کنند و به حکومت برسند، جز ادامه ی کار گذشتگان و شاید بدتر از آن کهر دیگری نمی توانند بکنند، زیرا الگوی دیگری را نمی شناسند

اگر جامعه اصلاح کننده می بود و این فرهنگ را می شناخت، آن گاه امید بهبود می رفت که با تعویض سالم حکومت خطاهای گذشته کمتر شود

در مورد ایران قیام های سازمان یافته ی موفق و اصلاح کننده ی چندانی سراغ نداریم

قیام ها عموما حالت شورش داشته است

به طور نمونه می توان از سربداران نام برد

قیامی که به فاصله ی کوتاهی مرتکب اعمال گذشتگان شد

شورشیان یا قیام کنندگان در همان جامعه‌ای تربیت می شوند که ستمگران پرورده شده اند

جامعه شناسی خودکامگی اثر علی رضا قلی


 
قسمت ما
ساعت ٥:٠٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۸ اسفند ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

گر قسمت ما باده و گر خون جگر بود

ما نوبت خود را گذراندیم و گذشتیم

صائب تبریزی


 
انتظار
ساعت ٥:٢۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٧ اسفند ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

با آنکه صرف شد همه عمرم در انتظار

آگه نیم هنوز، که چشمم به راه کیست

قدسی مشهدی


 
غم قیامت
ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

مرا ز روز قیامت، غمی که هست این است

که روی مردم عالم دوبار باید دید!

صائب تبریزی