سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

صبر
ساعت ٢:٥٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: آیت الله زنجانی

 

سرّ و فلسفۀ کار این است که خداوند می‌خواهد انسان را تربیت کند و به درجه‌ای برساند، تا او محکم و ورزیده شود.

در آیۀ شریفه می‌فرماید:

فاصبر کما صبر اولواالعزم من الرسل (سورۀ احقاف آیۀ 35)

تو در مقابل شداید، ناراحتی‌ها و مکروهات شکیبا باش و بی تابی مکن!

اضطراب و خفت به خود راه مده!

مانند پیامبران اولوالعزم باش که دارای اراده‌ای نشکن بودند.

همچنین اگر به آدم‌های ضعیف بگویند در رفتار خویش به سخنان پیامبر یا امامت نگاه کن،

می‌گوید: آن‌ها امام و پیامبر بودند، به ما چه ارتباطی دارد.

این سخنان درست برعکس فرمایش قرآن است و غلط‌‌‌ هایی است که در جامعۀ ما مشهور شده است.

تفسیر سورۀ مبارکۀ حمد – آیت الله سیدعزالدین حسینی زنجانی


 
سیرالملوک 1
ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سیاست

 

سلطان سعید ملکشاه در سال چهارصد و هفتاد و نه چند کس را از بزرگان دولت و پیران و دانایان بفرمود که:

هریک در معنی مملکت اندیشه کنید و بنگرید تا چیست که در عهد و روزگار ما نه نیک است و در دیوان و درگاه و مجلس و بارگاه ما شرط آن به جای نمی‌آورند یا بر ما پوشیده است و کدام شغل است که پیش از ما پادشاهان شرایط آن به جای آورده‌اند و ما تدارک نمی‌کنیم

و نیز از هرچه از آیین و رسم ملوک گذشته بوده است همچون سلجوق و دیگران بیندیشید و روشن بنویسید و بر رای ما عرضه کنید تا ما در آن تامل کنیم

تا پس از این کارهای دینی و دنیاوی بر قاعدۀ خویش رود و شرط هر شغلی به جای آورده شود و آنچه نه نیک رفته است از آن بازدارند که چون خدای تعالی، جهان را به ما ارزانی داشت و نعمت‌ها بر ما تمام گردانید و دشمنان ما را مقهور کرد،‌ نباید که هیچ چیز در مملکت ما بعد از این ناقص باشد و شغل‌ها به ناواجب رود و یا چیزی بر ما پوشیده ماند.

نظام‌نامۀ سیاست گزیدۀ سیاست نامه (سیرالملوک) خواجه نظام الملک طوسی به انتخاب مهدی محقق از میراث ادب فارسی انتشارات سخن


 
زاهد صوفی
ساعت ٢:٥٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: آیت الله زنجانی

دربارۀ شخصی که معروف به زهد بود، می‌گفتند:

او کوزه را در آفتاب گرم می‌گذاشته تا آب آن گرم شود، سپس آب را بخورد و به وسیلۀ زحمت و رنجی که از این گرمای آب حاصل می‌آید، به کمال برسد!

این کار خلاف سنّت بوده و در دین مقدّس ما تقبیح شده است...این از بدعت‌های صوفیّه است.

 

تفسیر سورۀ مبارکۀ حمد – آیت الله سیدعزالدین حسینی زنجانی


 
از شریعتی
ساعت ٢:٤٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٩ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سروش
شریعتی توفیق یافت تا کسانی را که فقط با یک منبع آشنا بودند 
با منابع فکری دیگر، آشنا کند
 و به آنها، راه تازه ای برای نظر کردن در دین نشان دهد.
این توفیقات، کارنامه ی او را درخشان کرد و اهمیت او را
چنان بالا برد که امروز هم، هیچکس نمی تواند او را نادیده بگیرد.

نقل از کتاب از شریعتی نوشته عبدالکریم سروش

 
استجابت دعا
ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: عهدین
انسانی که از برای گناهان خویش روزه می گیرد، 
پس آنگاه می رود و دگرباره گناه می کند؛
چه کس دعای او را مستجاب خواهد ساخت؟

عهد عتیق - کتاب یشوع بن سیرا ترجمه پیروز سیار

 
نام نیک
ساعت ٤:٠٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: عهدین
دغدغه ی نام خویش را داشته باش
چه نامی که از تو باقی خواهد ماند
بسی به از هزار بار زر است.
زندگی سعادتمندانه ایامی چند می پاید
لیک نام ارجمند تا ابد می ماند.
عهد عتیق
کتاب های قانونی ثانی
براساس کتاب مقدس اورشلیم
کتاب یشوع بن سیرا
باب 41 آیه 12-13
ترجمه پیروز سیار
نشر نی

 
علی و استمرار انسان
ساعت ۳:۳٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری
دﻧﻴﺎ، 
ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن، ﺣﺐِ آن و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻋﺒـﺪ او ﺷـﺪن؛
انسان را گرفتار هم و غمی میکند که
او را رﻫـﺎ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﻛـﺮد
و به شکل
ﻣﺘﻨﺎوب به سراغ او می آید...

و اﻳـﻦ ﺷـﻴﺪاﺋﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺶ دﻧﻴﺎ،
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻓﺎت و آسیب ها می شود
که او را دائم برافراشته نموده،
و هدف قرار می دهد.

استاد فقید ع.ص. به نقل از کتاب علی علیه السلام و استمرار انسان

 
آدم پوک
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٢ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری
مادامى که عمل تو در اعماق ریشه ندوانده باشد
و از شناخت و احساس تو مایه نداشته باشد،
این عمل به درد دیگران مى‏خورد و حتى‏ بهشت هم مى‏سازد،
ولى نه براى تو که خودت را به جهنم انداخته‏ اى و با چشم کور،
راه افتاده ‏اى.
این بزرگترین جنایت است که یک دسته بشناسند و بسنجند و تصمیم بگیرند 
و من اجرا کنم. 
مگر مغز من در سر دیگران است که براى من تصمیم مى‏گیرند؟
این گونه حرکت گرچه سریع‏تر و راحت‏تر است
ولى انسانى نیست
و ادامه ‏اى نخواهد داشت.
بریدگى میان انسان و عمل از همین مسخ مایه مى‏گیرد 
و به بیگانگى از خویش و به دل‏مردگى منتهى مى‏شود.

تو اگر مى‏خواهى با عمل خوبت به خوبى برسى
و بهره‏ بردارى و رفعتى بگیرى و بالاتر بروى، وسعتى بیابى 
و ظرفیتى به دست بیاورى، ناچارى که از اینجا شروع کنى.
ناچارى که پیش از عمل،
خلوت و نظارت و شناخت و هدف و طرح و نقشه ‏اى داشته باشى 
وگرنه آبى هستى که به آسیاب دیگران مى‏ریزى.
و این دستور است که:
" لاتَجْعَلْ رقبَتَکَ جِسْراً لِلنَّاسِ"
از گردن خودت براى دیگران پل نساز که آنها برسند و تو بمانى.
آنها که مى‏خواهند از تو گوش درست کنند و چشم بگیرند و مغزت را بخورند،
هر که باشند جنایت‏کارند.
آنچه که استبداد را شکل مى‏دهد،
همین پوک شدن آدم‏ها و از دست رفتن‏ بینات‏ و کتاب‏ و میزان‏ است.
سردسته‏ ى تمام اس‏اس ‏هاى استضعاف و استبداد و استثمار و استعمار و ...
سردسته ‏ى تمامى اینها همان پوک کردن و استخفاف است.

"فَاسْتَخَفَ‏ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ"
فرعون هنگامى که آدم ‏ها را پوک کرد،
مى‏تواند آنها را از خودش پر کند و مى‏تواند آنها را به دام بیندازد، 
چون آدم‏ هاى پوک مجبورند که 
از تو بپرسند و تو هم مجبورى که به آنها بگویى.

استاد فقید علی صفائی حائری کتاب صراط

 
کتاب یشوع
ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: عهدین
به هر بادی روفته مشو
و به هر راهی روان مگرد
...
به تندی بشنو
و به کندی پاسخ خویش بگوی
...
عزت و خجلت در کلام است
و زبان آدمی سبب مصیبت اوست.

از عهد عتیق کتاب یشوع بن سیرا ترجمه پیروز سیار

 
اتحاد نفرت
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سروش
آنچه عموم ایدئولوژی‌ها از مردم می خواهند این است که 
حول محور نفرت از دشمن متحد شوند، 
نه حول محبت ورزیدن نسبت به اندیشه‌ای خاص. 
آنچه ما در کلام و نظریه ی شریعتی می بینیم محبت است
 اما 
دریغا که پس از او، 
اندیشه ی ایدئولوژیک کردن دین، 
حول محور نفرت تنیده شد 
و آن پیام نیکویی که در کلام او بود به درستی شناخته نشد 
و به راحتی، کاری که سخت تر بود جای خود را به کاری که آسان تر بود داد 
و به جای آن محبتی که دل ها را می ربود، 
نفرتی نشست که دل ها را می رّماند.
نقلی از کتاب از شریعتی نوشته عبدالکریم سروش

 
جامعه شناسی خودکامگی 1
ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۸ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: تاریخ
حاکمیت سیاسی ایران
در روابط خارجی و داخلی
که سایه شوم خود را بر حیات جمعی گذشته ایران افکنده است
با پیگیری حکومت غزنویان، صفاریان، زیاریان، آل بویه و حکومت های بعدی
به ندرت می توانیم دهه ای را با آرامش نسبی در ایران ببینیم
که مردم در آن مشغول یک زندگی نسبتا ملایم اقتصادی - اجتماعی باشند
دست نظامیان حکومت به طور معمول و نسبی باز است تا به هر نحو که مقدور باشد، 
نیاز خود را تامین کنند، 
از غصب و غارت گرفته تا دخالت در معاملات پر سود تجاری
در ایران همیشه 
درِ نام جستن برای نظامیان باز بوده است 
که یا پیروز شوند و حکومتی بر پا کنند یا مغلوب و اسیر و کشته شوند.

نقل از کتاب جامعه شناسی نخبه کشی علی رضاقلی