سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

انتظار
ساعت ٦:۳۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۳٠ امرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

از انتظار، دیده‌ی یعقوب شد سفید

هیچ آفریده، چشم به راه کسی مباد

صائب تبریزی


 
مضمون تازه
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

از بس که شعر‬ گفتن، شد مبتذل در این عهد
لب بستن است اکنون، مضمون تازه بستن
‫‏غنی کشمیری‬


 
28مرداد
ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: تاریخ
ﺑﺪﮔﻤﺎنی ها ﻣﻴﺎﻥ ﺣﺰﺏ ﺗﻮﺩﻩ ﻭ ﺟﺒﻬﻪﻣﻠﻲ، 
ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﻘﻮﻁ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﺭﺍ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺮﺩ
ﺩﺭ۲۵ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻓﺮﺍﺭ ﺷﺎﻩ ﺍﺯﻛﺸﻮﺭ،
ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺣﺰﺏ ﺗﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎﺭﻳﺨﺘﻨﺪ،
ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﻱ ﺷﺎﻩ ﻭﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ،
ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺷﺪﻧﺪ
ﻭ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪﺩﻛﺘﺮ ﻣﺼﺪﻕ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺣﺰﺏ ﺗﻮﺩﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﭼﻢﻫﺎﻱ ﺳﺮﺥ ﺑﺮﺍﻓﺮﺍﺷﺘﻨﺪ
ﭼﻨﻴﻦ ﺑه نظر ﻣﻲﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺖﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎﻥ، ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻬﺎﺭﺍ ﺑﻪﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﻣﻠﻲ ﮔﺮﺍﻳﺎﻥ!
نقل از کتاب از انقلاب تا انقلاب ـ ناصر قرگزلو

 
پند شنیدن
ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

تا پیش از آن که دست زمانه تو را نرم کند، تو خود به چشمِ عقل در [سخن] من نگری، فزونی یابی و نیکْ نامی در دو جهان، و مبادا که دل تو از کاربستنْ باز ماند که ... اگر تو از گفتار من بهره نیکی نجویی، جویندگان دیگر باشند که شنودن و کاربستن نیکی غنیمت دارند. و اگر چه سرشت روزگار بر آن است که هیچ پسر، پند پدر خویش را کاربند نباشد.

نقل از گزیده #قابوس_نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی


 
قابوس‌نامه
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

قابوس نامه اثر مشهور عنصرالمعالی کیکاوس کتابی است که در سال 475 هجری نوشته شده و در میان آثار زبان فارسی ارزشی خاص دارد.

این کتاب به تعبیر شادروان ملک الشعرای بهار به منزله مجموعه ای است از تمدن اسلامی پیش از مغول.

عنصرالمعالی کیکاوس از آل زیار بود.

پدرانش در نواحی شمالی ایران، گرگان، طبرستان، گیلان، ری و جبال سال ها حکومت و امارت داشتند...

آنچه اثر وی را امتیازی خاص می بخشد صداقت و صراحت لهجه اوست در کتاب قابوس نامه.

عنصرالمعالی این کتاب را به صورت پندنامه ای برای فرزندش گیلان شاه نوشته و همین صفت بارز یعنی صمیمیت و صداقت نویسنده اصالتی برجسته و ممتاز به کتاب بخشیده است به طوری که نوشته های او را می توان سخنی شمرد از دل برخاسته و هم بدین سبب است که بر دل می نشیند.

 نقل از مقدمه گزیده #قابوس_نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی


 
جامعه شناسی خودکامگی 8
ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: تاریخ

مردمی که فرهنگ روابط اجتماعیشان در ساختار کلی با نظام سیاسی حاکم یکی است، هرگاه علیه ظلم حاکم قیام کنند و به حکومت برسند، جز ادامه ی کار گذشتگان و شاید بدتر از آن کهر دیگری نمی توانند بکنند، زیرا الگوی دیگری را نمی شناسند

اگر جامعه اصلاح کننده می بود و این فرهنگ را می شناخت، آن گاه امید بهبود می رفت که با تعویض سالم حکومت خطاهای گذشته کمتر شود

در مورد ایران قیام های سازمان یافته ی موفق و اصلاح کننده ی چندانی سراغ نداریم

قیام ها عموما حالت شورش داشته است

به طور نمونه می توان از سربداران نام برد

قیامی که به فاصله ی کوتاهی مرتکب اعمال گذشتگان شد

شورشیان یا قیام کنندگان در همان جامعه‌ای تربیت می شوند که ستمگران پرورده شده اند

جامعه شناسی خودکامگی اثر علی رضا قلی


 
اصلاح جهانی؟
ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ امرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: آیت‌الله غروی

انسان در کشف حقایق و فهم مقاصد دین هم، به واسطه‌ی غلبه‌ی شیطان و هم هوی در معرض لغزش و خطا است، به دلیل آنکه می‌بینیم اکثر مردمی که به دین الهی گرویده و خود را مومن پنداشته‌اند، دین را بازیچه، و مقصد اصلی دین و شرع را که معاش و معاد نوع بشر و تکمیل نفوس آنهاست، به کلی از بین می برند، و از کارهای شنیع و حرامی چون رباخواری، منع زکوه و حقوق شخصی و اجتماعی، احتکار، ارتشاء، حکم ناروا، گواهی دروغ، کم و گران فروشی و هزاران اخلاق رذیله‌ی دیگر احتراز نمی کنند.

عجیب‌تر آنکه امیال نفسانی و اغراض فاسد خود را که مخالف هدف دین و ناقض غرض آنست، منافی ایمان و تقوی نمی دانند. میل و هوای نفس خود را اصل و ملاک گرفته و احکام دین را که برخلاف میل آنهاست، با تاویلات بی اساس و مضحک و دستاویزهای متناقض، از کار می اندازند، و آنها را با مقاصد خود وفق داده، بلکه با اوهام و خرافاتشان تطبیق می کنند.

چنین روشی علاوه بر اینکه نتیجه‌ی دین را معکوس می‌نماید، آن را در نظر دیگران بی ارج و بها، و بی فایده و ثمر، بلکه مضر و مخل نظام جلوه می‌دهد.

...

به همین منوال در هر مرحله‌ای، هوی و شهوت را بر مقررات دین تحکیم نموده اوامر و نواهی خدا را عاطل و باطل می‌سازند.

ربا را معامله، رشوه را هدیه و حق‌الجُعاله، احتکار و گران فروشی را حق و مالکیت و ... می‌دانند و همه‌ی آیات قرآن و سخنان رسول اکرم صلی الله علیه و آله را درباره نهی از غِش و تدلیس و تزویر، عموما و خصوصا، چون مخالف میل آنهاست، نشنیده انگاشته و یا تاویل می‌کنند.

از همه‌ی اینها عجیب تر آنکه اینان گمان می‌برند با این عقیده و عمل، می‌توانند جامعه‌ی خود را غنی و نیرومند و شریف و ارجمند سازند، بلکه جهانی را به صلاح آورند، با آنکه خود نیز مثل بی دینان، زهر قاتل و درد بی‌درمان بشرند.

آدم از نظر قرآن جلد اول صفحه 62 نوشته آیت‌الله فقید سید محمد جواد موسوی غروی اصفهانی ترجمه علی اصغر غروی اصفهانی


 
جامعه شناسی خودکامگی 7
ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: تاریخ

حقوق سیاسی به شکلی که امروز در جهان شناخته شده، در ایران هرگز وجود نداشته است

این گونه حقوق هم که از کشورهای توسعه یافته تراویده است، به کار کشورهایی که الگوی رفتاری قبیله ای دارند نمی خورد، چون حقوق باید در روابط اجتماعی جان بگیرد و تضمین پیدا کند، نه اینک6 توسط حقوقدانی طرح یا توسط دیگری تصویب شود

در ایران اگر کسی مخالفت سیاسی می کرد، ارّه می شد

اگر فردی در جوامع قبیله ای مورد بغض حاکمان قرار گیرد و ارّه و مثله نشود، مورد لطف قرار گرفته است، چون اگر ارّه شود و مثله گردد، هیچ ضابطه ی اجتماعی قادر به دفاع از او نیست

کسانی که می خواهند در جوامع انسانی ریشه ی ارّه کردن ها را بخشکانند، می باید کینه ی خود را فقط متوجه ارّه و ارّه کش نکنند، چرا که ارّه و ارّه کش هر دو از پدیده های اجتماعی هستند و در محیط ویژه ای رشد می کنند، علاوه بر توجه به ارّه و ارّه کش، فکر باید معطوف به محیط رشد جرایم گردد تا توفیقی نسبی در تعدیل آن به وجود آید .

جامعه شناسی خودکامگی اثر علی رضا قلی


 
امد و رفت
ساعت ۳:۱۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

تو می‌آیی
دلتنگی می‌رود،
درست مثل افروختن شمع وُ
گریختن تاریکی

رضا کاظمی


 
جامعه شناسی خودکامگی 6
ساعت ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: تاریخ

جوامع انسانی زمان طولانی طی کرده اند تا جرم را از حالت تعلق به فرد جدا کنند و به آن حالتی اجتماعی بدهند. مجرم را متجاوز به حقوق اجتماع می دانند و عمل او را یک پدیده اجتماعی تلقی می کنند. این گونه تلقی محاسن زیادی دارد. زیرا اجازه می دهد جرم را پدیده ی قانونمندی تصور کنید و بشناسید و اقدامات احتیاطی پیشگیرانه در مورد آن به کار برید. در چنین بُعدی هم از تکرار جرم به طور نسبی جلوگیری می شود و هم مجرم اصلاح می شود و اگر خودکامگی، جرمی سیاسی و پدیده ای اجتماعی تلقی شود، به طور قطع به دنبال زمینه های رشد آن و اقدامات پیشگیرانه برای بروز آن می روند، سعی می کنند آن. را بشناسند و عوامل پدید آوردنده ی آن را بیابند. اما اگر خودکامگی در خودکامه خلاصه شود و با دید فردی و متغیرهای شخصی با آن برخورد گردد، حاکم خودکامه را با خودکامه ی دیگری جایگزین می کنند. و این همان روند جمشید، ضحاک و فریدون می شود که با خسارتی جبران ناپذیر برای مملکت همراه است

مبارزه با خودکامه، مبارزه ای انفعالی است که در آن معمولا همکاری با دولت قطع می شود و سپس حالت تخریب به خود می گیرد و نهایتا موجب متلاشی شدن حکومت می گردد یا دولت توسط بیگانگان ساقط می شود.

جامعه شناسی خودکامگی اثر علی رضا قلی


 
جریانات اسلامی
ساعت ٤:٥٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٩ امرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری

ما امروز دو جریان رو در رو را می شناسیم:

جریانی که اعتقاد دارد، اسلام همه چیز دارد

لارطب و لایابس الا فی کتاب مبین

و بر این اساس به دنبال شواهد می گردد و در منابع و ادله جست و جو می کند، تا برای هر چیز در اسلام نمونه ای بیاورد، تا در برابر مدعیان و مهاجمان با دست پر بایستد

این جریان شامل طیف های گوناگونی است و در مراحلی به شوخی و طنز می انجامد، مثل شب ادراری در اسلام

ولی در میان بزرگان هم کسانی هستند که مثلا برای نظام مهندسی اقتصاد اسلامی، حتی اگر در منابع دلیلی نیافتند، به فتوایی که حتی مقبول و مطلوب خودشان هم نیست، توجه می کنند و نظام اقتصادی را بر آن استوار می نمایند

در برابر این ها جریانی است با طیف های متفاوت ضد دین و بی دین و آزاداندیشی و حتی معتقد و متدینی که این کلیت را قبول ندارد و مذهب را در هدایت به مبدأ و معاد محدود می نماید و از حوزه ی نیاز های دنیایی برکنار می داند و حتی اگر در منابع در مورد تربیت و اخلاق و سیاست و خوراک و پوشاک و معیشت بیاناتی باشد، تمام را حمل بر استطراد می کند و به راحتی از کنار آن می گذرد

 

از معرفت دینی تا حکومت دینی اثر استاد فقید علی صفائی حائری


 
سیرالملوک 5
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سیاست

معروفان را که جامگیِ گران (حقوق زیاد) دارند بباید گفت تا تجمّل و سلاح و آلت جنگ سازند و غلام خرند که جمال و نیکویی و شکوه ایشان اندر این بود نه اندر تجمّل و آلت و زینت خانه و هر که را از این معنی بیشتر بود به نزدیک پادشاه پسندیده‌تر باشد و در میان همالان (هم‌ردیفان) و لشکر با شکوه‌تر و آراسته‌تر بود.

نظام نامه سیاست گزیده سیاست نامه سیر الملوک خواجه نظام الملک طوسی