سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

صدای دل
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

از پختگی است گر نشد آواز ما بلند

کی از سپند سوخته گردد صدا بلند؟

سنگین نمی‌شد اینهمه، خواب ستمگران

می‌شد گر از شکستن دل‌ها صدا بلند

فریاد می‌کند سخنان بلند ما

آواز ما اگر نشود از حیا بلند

صائب تبریزی


 
محرم دیدار
ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

بس دیده که شد خاک و نشد محرم دیدار

آیینه‌ی ما نیز غباری است از آنها

بیدل


 
مردمداری
ساعت ٥:٥٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

با مردمان کوی و محلت نیکو باش

و بیماران را به پرسیدن رو

و خداوند عزیه (صاحب عزا) را به تعزیت رو

و مرده را به جنازه رو

و به هر شغل که همسرایه (همسایه) را باشد با وی موافقت کن.

اگر شادی بود با همسرایه هم موافقت کن و بطاقت خویش هدیه فرست یا خوردنی یا داشتنی تا محتشم ترین کوی تو باشی.

نقل از گزیده قابوس نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - باب بیست و چهارم در خریدن ضیاع و عقار صفحه 142


 
فراموشی چاه
ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

ز افتادگی به مسند عزت رسیده است

یوسف کند چگونه فراموش، چاه را؟

صائب تبریزی


 
خیال باطل
ساعت ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: آیت‌الله غروی

شیطان یا انسان پیرو هوای نفس، نام بدی های خود را تغییر می دهد

ظلمش را عدل و خیانتش را امانت و دروغش را راست می نامد و گمان می برد از این طریق، زشتی‌هایش خوب جلوه می نماید و بدی هایش از انظار دور و پوشیده می ماند

ولی این خیال باطل است

زیرا سیئات اخلاق و اعمال او بر مردم آشکار شده در نتیجه از انظار ساقط می گردد

کسانی هم که با او از یک سنخ و رفتارشان از یک جنس است، محکوم به حکم او هستند و تشخیص و تصدیقشان باطل است

از صفحه 209 کتاب آدم از نظر قرآن نوشته آیت‌الله فقید سید محمد جواد موسوی غروی اصفهانی به ترجمه علی اصغر غروی اصفهانی


 
خیال وصال
ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

با خیال او قناعت می‌کنم، من کیستم

تا وصالش در دل امیدوارم بگذرد

صائب تبریزی


 
آزار دل
ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

دل نازک، به نگاه کجی آزرده شود

خار در دیده چو افتاد، کم از سوزن نیست

صائب تبریزی


 
خیاط و کوزه
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

 

به شهر مرو درزیی (خیاط/دوزنده) بود بر در دروازه گورستان دکان داشت؛ و کوزه ای در میخی آویخته بود و هوس آنش داشتی که هر جنازه ای که از آن شهر بیرون بردندی وی سنگی اندر آن کوزه افگندی و هر ماهی حساب آن سنگ ها بکردی که چند کس را بردند و باز کوزه تهی کردی و سنگ همی در افگندی تا ماهی دیگر.

تا روزگار برآمد.

از قضا درزی بمرد.

مردی بطلب درزی آمد و خبر مرگ درزی نداشت.

در دوکانش بسته دید.

همسایه را پرسید که:

این درزی کجاست که حاضر نیست؟

همسایه گفت :

درزی نیز در کوزه افتاد.

نقل از گزیده قابوس نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی صفحه 68


 
روی خوش
ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

چون وا نمی‌کنی گرهی، خود گره مشو

ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست

صائب تبریزی


 
دوستی
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

بدان که دوستان دو نوع اند:

اول آنکه به صدق رغبت و طوع دل به موالات گرایند

و دوم آنکه از روی اضطرار صحبتی نمایند.

و هر دو جنس از التماس منافع و احتمال مضار غافل نتوانند بود

اما آنکه بی مخافت به دواعی صفای عقیدت افتتاحی کند، بر وی در همه احوال اعتماد باشد و به همه وقت ازو ایمن توان زیست و هر انبساط که نموده آید از خرد دور نیفتد

و آنکه به ضرورت در پناه دوستی کسی درآید، حالات میان ایشان متفاوت رود:

گاه آمیختگی و مباسطت

و گاه دامن درچیدن و محانبت

و همیشه زیرک بعضی از حاجات چنین کس را در صورت تعذر فرا می نماید، آنگاه آن را به آهستگی به تیسر می رساند و در اثنای آن خویشتن نگاه می دارد که صیانت نفس در همه احوال فرض است تا هم به منقبت مروت مذکور گردد و هم به رتبت رای و رویت مشهور شود.

نقل از کلیله و دمنه أبوالمعالى نصرالله منشی به تصحیح مجتبی مینوی نشر ثالث - باب گربه و موش صفحه 273

 


 
همچنان انتظار
ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

دیده را کردی سفید، از انتظار ما مپرس

صبح ما را دیدی، از شبهای تار ما مپرس

ما نه از رُستای عقلیم و نه از شهر جنون

بی وطن چون گردبادیم، از دیار ما مپرس

کلیم همدانی


 
رفتار پارسیان
ساعت ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: تاریخ

چگونه می توان بر پارسیان که مردمی سرکش اند بهتر حکومت کرد؛ با زور یا با ملایمت؟

...

اگر دستار یکی از این قبیله نشینان پر آشوب را به زور بگیری و سپس بازدهی، یقینا بیش از آن سپاسگزار تو خواهد بود که در وهله نخست دستار تازه ای از پیش خود به وی هدیه کنی، چه در این صورت گمان می کند از او می ترسی و تو را خوار می دارد.

نقل از فارسنامه ابن بلخی


 
آزادگی
ساعت ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

آزاده، بار منت احسان نمی‌کشد

می‌دزدم از نسیم صبا شاخسار خویش

حزین لاهیجی


 
قدرشناسی
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

کردار نیک را ناسپاس مباش و فراموش مکن

و نیازمند خود را به سر باز مزن (آزار مده) که وی را رنج نیازمندی بس است...

و بی سپاس و زیان کار مباش که ثمره زیان کاری رنج مندی بود

و ثمره رنج نیازمندی بود

و ثمره نیازمندی فرومایگی.

نقل از گزیده #قابوس_نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی


 
پاییز
ساعت ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

 

آرزو در طبعِ پیران از جوانان است بیشتر

در خزان، هر برگ، چندین رنگ پیدا می‌کند


 
راه رفتن کلاغ
ساعت ٧:۳٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

آورده اند که زاغی کبکی را دید که می رفت. خرامیدن او در چشم او خوش آمد و از تناسب حرکات و چستی اطراف او آرزو برد، چه طباع را به ابواب محاسن التفاتی تمام باشد و هر آینه آن را جویان باشند.

در جمله خواست که آن را بیاموزد، یک چندی کوشید و بر اثر کبک پویید، آن را نیاموخت و رفتار خویش فراموش کرد چنانکه به هیچ تاویل بدان رجوع ممکن نگشت.

نقل از کتاب کلیله و دمنه أبوالمعالى نصرالله منشی به تصحیح مجتبی مینوی نشر ثالث - باب زاهد و مهمان او صفحه 345


 
آخرین نفس
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

گر بی تو به کام دل برآرم نفسی

یا رب! نفس بازپسینم بادا

نظیری نیشابوری


 
مثل عشایری
ساعت ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٧ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: سیاست

عشایر خاورمیانه مثلی دارند که می گوید :

من بر ضد برادرم .

من و برادرم بر ضد پسرعمویم.

من و پسرعمویم بر ضد ایلم.

من و ایلم بر ضد دنیا.

نقل از صفحه 26 کتاب ایران بین دو انقلاب ( از مشروطه تا انقلاب اسلامی ) یروند آبراهامیان ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس آوری، محسن مدیرشانه چی / نشر مرکز

Iran Between two revolutions

Ervand Abrahamian


 
داغ دل
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

بیستون را الم مردن فرهاد گداخت

سنگ را آب کند داغ عزیزان دیدن

صائب تبریزی


 
همه چیز دان
ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

به روزگار خسرو، اندر وقت وزارت بزرجمهر، رسولی (سفیری) آمد از روم.

خسرو بنشست چنان که رسم ملوک عجم بود و رسول را بارداد.

وی را با رسول بارنامه همی بایست کند (بارنامه کردن=لاف زدن) به بزرجمهر

یعنی که مرا چنین وزیری است.

پیش رسول با وزیر گفت:

ای فلان همه چیز در عالم تو دانی؟

 بزرجمهر گفت:

نه، ای خدایگان.

خسرو از آن طیره (خشمگین) شد و از رسول خجل گشت.

پرسید که:

همه چیز پس که داند؟

بزرجمهر گفت:

همه چیز همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند.

نقل از گزیده قابوس نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی


 
منزل دهم
ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: آقامجتبی تهرانی

حضرت امام حسین علیه‌السلام می‌فرماید:

وَ الْعُمْیُ وَ الْبُکْمُ وَ الزَّمِنُ فِی الْمَدَائِنِ مُهْمَلَةٌ لَا تَرْحَمُونَ وَ لَا فِی مَنْزِلَتِکُمْ تعملون

در شهرها یک عده بی‌چاره و مستضعف هستند که اصلا مورد ترحم شما قرار نمی‌گیرند؛ در حالی که شما وظیفه دارید به وضع آنان رسیدگی کنید، منزلت شما ایجاب می‌کند که کاری بکنید ولی باز هم شاهد آن هستیم که این بی‌چاره‌ها، تنها و بی‌کس مانده‌اند. شما مطابق شانتان در جامعه عمل نمی‌کنید که مردم، به این روز افتاده‌اند.

شان شما در جامعه چیست و از شما چه توقعی باید داشت؟ شما باید در سطح جامعه عملا مبلغ و مروج دین باشید و جلوی فسادها و لاابالیگری‌ها را بگیرید، اما اصلا این کار را نمی‌کنید، لذا مردم تنها شده اند.

مردم، مانند افرادی کور، لال، زمین‌گیر و بی‌چاره‌اند که در این جامعه، تنها و بی کس شده اند و کسی هم نیست که به دادشان برسد.

دلیل این تنهایی و بی‌پناهی مردم هم این است که شما علما، به وظایفتان عمل نمی‌کنید. حال آنکه چشم امید همه ی مردم، به شما است و آن‌ها شما را امین و حامی خود می‌دانند.

 

سلوک عاشورایی، منزل دهم، شرح خطبه‌ی منا، آیت الله فقید آقامجتبی تهرانی


 
اوضاع روزگار
ساعت ٤:۱٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ آبان ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: ادبیات

اوضاع زمانه لایق دیدن نیست

وضعی خوش‌تر ز چشم پوشیدن نیست

دانی ز چه پا کشیده ام در دامان؟

دنیا تنگ است، جای جنبیدن نیست

حزین لاهیجی