سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

نازک دلی
ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

مجموعه ی گل ها را، هر وقت که می بینم

نازک دلم و حتی، یک شاخه نمی چینم

سهیل محمودی


 
پیام اهل دل
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

کسی که روی تو دیدست حال من داند

که هرکه دل به تو پرداخت صبر نتواند

هر آفریده که چشمش بر آن جمال افتاد

دلش ببخشد و بر جانت آفرین خواند

پیام اهل دل است این خبر که سعدی داد

نه هر که گوش کند معنی سخن داند


 
یار وفادار
ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

جان در سر کار تو کند سعدی و غم نیست

کان یار نباشد که وفادار نباشد


 
رنگ بهار
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٧ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

بهار بی تو چه رنگ است؟ هرچه هست ای دوست

بهار بی تو مرا هرچه هست، زیبا نیست!

سهیل محمودی


 
داغ لاله
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

شبنم نکرد داغ دل لاله را علاج

نتوان به گریه شست خط سرنوشت را

صائب تبریزی


 
حیران
ساعت ۱:٢٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

هوشم نماند با کس، اندیشه‌ام تویی بس

جایی که حیرت آمد، سمع و بصر نباشد

سعدی 


 
سودای گل
ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

هر کو به همه عمرش، سودای گلی بودست

داند که چرا بلبل، دیوانه همی باشد

سعدی


 
بهار خزانی
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

زین گلستان همه سودم به زیان می‌ماند

چون گل زرد، بهارم به خزان می‌ماند

طغرای مشهدی


 
زندان عمر
ساعت ٥:۳۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

ما از این هستی ده روزه به جان آمده‌ایم

وای بر خضر که زندانی عمر ابد است

صائب تبریزی


 
جان نازنین
ساعت ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

گر جان نازنینش، در پای ریزی ای دل

در کار نازنینان،جان نازنین نباشد

سعدی


 
گوش به زنگ
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

 

شب به سحر رسانده ام، دیده به ره نشانده ام

گوش به زنگ مانده ام، جمعه عهد بسته را

 سهیل محمودی


 
افسوس
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

پیش از این، بر رفتگان افسوس می‌خوردند خلق

می‌خورند افسوس در ایام ما بر ماندگان

صائب تبریزی


 
احسان
ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

گرچه از وعده‌ی احسان فلک، پیر شدیم

نعمتی بود که از هستی خود، سیر شدیم

صائب تبریزی


 
عیش
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

ز انقلاب زمان، در پناه جهل گریز

که آنچه مانده به یک حال، عیش نادانان است

کلیم همدانی


 
رسوای عالم
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

سرم شوریدگی دارد، ندانم چیست سودایش

دلم آوارگی جوید، ندانم چیست مقصودش

نظیری را به مجلس بردم امروز و غلط کردم

مرا رسوای عالم کرد چشم گریه‌آلودش

نظیری نیشابوری


 
تعریف تازه احترام
ساعت ٦:٠٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات


بی حرمتی به ساحت پاکان روزگار
تعریف تازه ای ست مگر احترام را؟

عبدالجبار کاکایی

 
طاقت دیدار
ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

 شیوه‌ی ارباب همت نیست جود ناتمام

رخصت دیدار دادی، طاقت دیدار ده

صائب تبریزی


 
قرار رفتن
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

با سینه‌ی گشاده در آماجگاه خاک

بی اضطراب، همچو هدف ایستاده ایم

بر دوستان رفته چه افسوس می‌خوریم؟

با خود اگر قرار اقامت نداده‌ایم

صائب تبریزی


 
اظهار عیب خویش
ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

ما کنج دل به روضه‌ی رضوان نمی‌دهیم

این گوشه را به ملک سلیمان نمی‌دهیم

بی آبرو، حیات ابد زهر قاتل است

ما آبرو به چشمه‌ی حیوان نمی‌دهیم

بی‌پرده، عیب‌های خود اظهار می‌‌کنیم

فرصت عیبجویی یاران نمی‌دهیم

صائب! گهر به سنگ زدن بی‌بصیرتی است

عرض سخن به مردم نادان نمی‌دهیم


 
فانوس
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

همچو فانوسم، ز خود چیزی ندارم در بساط

روشنی در کلبه‌ی من از چراغ دیگری است

طغرای مشهدی


 
دل بی درد
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

نه اشکی زیب مژگانم، نه آهی بال افغانم

تپیدن هم نمی‌دانم، دل بی‌درد را مانم

بیدل


 
همای قناعت
ساعت ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

در سایه‌ات ز منت کونین فارغم

بخت تو ای همای قناعت! خجسته باد

ناظم هروی


 
خیال تو
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

خبر ز خویش ندارم جز این که روزی چند

نگاه شوق تو بودم، کنون خیال توام

بیدل


 
نقش سهو
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

هزار نقش خوشم داد چرخ و تا دیدم

قلم گرفت و خط سهو بر تمام کشید

نظیری نیشابوری


 
حسرت
ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

به زیر خاک، غنی را به مردم درویش

اگر زیادتی‌ای هست، حسرتی چند است

صائب تبریزی


 
ستایش خویش
ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

ستایش دگران نیست در خورم طالب!

ز نطق خویش سزاوار آفرین خودم

طالب آملی


 
درخت غم
ساعت ٢:٥٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

نه پشت پای بر اندیشه می‌توانم زد

نه این درخت غم از ریشه می‌توانم زد

...

خوش است پیش فتادن ز همراهان، صائب!

وگر نه ، گام به اندیشه می‌توانم زد