سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

زلف پریشان
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

ای نـسیم بی‌قـرار روزهـــای عاشقی
هر کجا زلفی پریشان شد، گمان کردم تویی!

سایه ی زلف کسی چون ابر بـر دوزخ گذشت
آتشی دیگر گلستان شد، گمـان کردم تویی!

فاضل نظری

 
چشم انتظار
ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۸ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

اهل همین حوالی ام، از شهر سیبها
چشم انتظار، مثل تمام غریب ها

این سال ها بدون تو از دست رفته ام
از دست روزگار فراز و نشیب ها
...

یک روز میرسی ولی آنروز هم هنوز
باور نمی کنند تو را نانجیب ها!!


مهدی صفی یاری

 
درد و درمان
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: حافظ

به شکر آنکه شکفتی به کام بخت ای گل
نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار
حافظ

 
هوای باغ
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

ببین ای مه آسمان و مبین آسمانه را
و آهنگ باغ ها کن، بگذار خانه را!
مسعود سعد

 
درد و درمان
ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

خوش است درد که باشد امید درمانش

دراز نیست بیابان که هست پایانش

سعدی


 
تمنا
ساعت ۳:٥٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۱ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

 

هرکسی را سر چیزی و تمنای کسی است

ما به غیر از تو نداریم تمنای دگر

هر صباحی غمی از دور زمان پیش آید

گویم این نیز نهم بر سر غم‌های دگر

سعدی


 
غیبت دوست
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

 

به فلک می‌رسد از روی چو خورشید تو نور

قل هو الله احد، چشم بد از روی تو دور

آنچه در غیبتت ای دوست به من می‌گذرد

نتوانم که حکایت کنم الا به حضور!

سعدی


 
طبع پرواز
ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

مرغ پرنده اگر در قفسی پیر شود

همچنان طبع فرامش نکند پروازش

سعدی


 
لذت پرواز
ساعت ٧:۳٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: اقبال

مرا ز لذت پرواز آشنا کردند
تو در فضای چمن آشیانه می خواهی
اقبال

 
فریب باطل
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: اقبال

کسی که از دو جهان خویش را برون نشناخت
فریب خورده ی این نقش باطل است هنوز
اقبال لاهوری

 
بگذر
ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: ادبیات

فرقی میان طعنه و تعریف خلق نیست
چون رود بگذر از همه ی سنگریزه ها

فاضل نظری

 
سوز وساز
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: اقبال
چه خوش است زندگی را همه سوز و ساز کردن
دل کوه و دشت و صحرا به دمی گداز کردن
...
همه سوز ناتمامم، همه درد آرزویم
به گمان دهم یقین را که شهید جستجویم
اقبال لاهوری

 
ز کجایی؟
ساعت ٩:٤۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٧ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: اقبال

تو کیستی ز کجایی که آسمان کبود
هزار چشم به راه تو از ستاره گشود
اقبال

 
پریدن
ساعت ٢:٢٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: اقبال

ای مرغ سرا، خیز و پریدن دگر آموز
نومید مشو، ناله کشیدن دگر آموز!

اقبال

 
تماشای جهان
ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: اقبال

از دشت و جبل، قافله ها رخت سفر بست
ای چشم جهان بین! به تماشای جهان خیز
اقبال لاهوری

 
هوای باغ
ساعت ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: سعدی

گفتی هوای باغ در ایام گل خوشست
ما را بدر نمی‌رود از سر هوای یار
ما را از درد عشق تو با کس حدیث نیست
هم پیش یار گفته شود ماجرای یار
هرکس میان جمعی و سعدی و گوشه‌ای
بیگانه باشد از همه خلق آشنای یار

 
خلوت یار
ساعت ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٥   کلمات کلیدی: صائب

مرا هر کس که بیرون می‌کشد از گوشه ی خلوت

ستمکاری است کز آغوش یارم می‌کشد بیرون

صائب تبریزی