سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

جدل با حق
ساعت ٧:۳٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ
ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم
جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او
ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم

 
نعمت درویشی
ساعت ٧:۳٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ
قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز
ورای حد تقریر است شرح آرزومندی
در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است
خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی
حافظ

 
غبار غم
ساعت ٧:۳٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ
غبار غم برود حال خوش شود حافظ
تو آب دیده از این رهگذر دریغ مدار

 
خموش
ساعت ٧:۳٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات
من خموشم حال من می‌پرسی ای همدم که باز
نالم و از نالهٔ خود در فغان آرم تو را
در بهار از من مرنج ای باغبان گاهی اگر
یاد از بی برگی فصل خزان آرم تو را


هاتف اصفهانی

 
قناعت
ساعت ٧:٢٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ
هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد
فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی


حافظ

 
سرو خرامان
ساعت ٧:۳٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


اگرچه در طلبت هم‌عنان باد شمالم
به گرد سرو خرامان قامتت نرسیدم
زکوی یار بیار ای نسیم صبح غباری
که بوی خون دل ریش از آن تراب شنیدم
بخاک پای تو سوگند و نور دیده حافظ
که بی رخ تو فروغ از چراغ دیده ندیدم


 
لعل صبر
ساعت ٧:٢٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شود ولیک به خون جگر شود
از هر کرانه تیر دعا کرده‌ام روان
باشد کز آن میانه یکی کارگر شود

حافظ


 
پیام صبحگاهی
ساعت ٧:٥٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: سعدی

چندان بنشینم که برآید نفس صبح

کآنوقت به دل می‌رسد از دوست پیامی

سعدی


 
ذکرعلی
ساعت ٧:٢٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات


من و ذکر نام تو یاعلی، که کشانی‌ام به هدایتی
مگر از تو چشم عنایتی، برساندم بولایتی
همه‌تن خلوص و ارادتم، به مقام فضل و کرامتت
که ز جمع خاص محمدی، تو نمونه‌ای تویی آیتی
عبدالقهار عاصی


 
مهرعلی
ساعت ٧:٢۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات


برو سوی علی تا که وفا را بشناسی
ببر نام علی تا که صفا را بشناسی
مهدی سهیلی


 
چاره عاشق
ساعت ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: سعدی

سعدیا تسلیم فرمان شو که نیست

چارۀ عاشق بجز بی‌چارگی


 
دل و جان
ساعت ٧:٢٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


آن چنان مهر توام در دل و جان جای گرفت
که اگر سر برود از دل و از جان نرود

حافظ


 
مهر
ساعت ٧:٢٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر
آن مهر بر که افکنم، آن دل کجا برم؟!
حافظ


 
بنده عشق
ساعت ٧:٢۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم
بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم

نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم

پاک کن چهره حافظ به سر زلف ز اشک
ور نه این سیل دمادم ببرد بنیادم


 
خاک و باغ
ساعت ٧:٢٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات

در کارگاه تحقیق، غیر از عدم نبودیم

امروز از تو باغیم، دی خاک هم نبودیم

بیدل


 
غنچه دلتنگ
ساعت ٧:٢٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


غنچه گو تنگ دل از کار فروبسته مباش
کز دم صبح مدد یابی و انفاس نسیم

حافظ


 
بهاران
ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: فریدون مشیری
زمستان ملال‌انگیز بگذشت،
بهاران خنده بر لب،
آشنا کرد
...
تماشا کن تبسم‌ های او را؛
تبسم کن که خود را گم کند گل

فریدون مشیری

 
کوی دوست
ساعت ٧:۱۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است
چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است


حافظ


 
کوی دوست
ساعت ٧:۱۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است
چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است


حافظ


 
حائل
ساعت ٧:۱٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۱ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی
که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز
میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز


 
نسیم صبح
ساعت ٧:۱٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی
به پیام آشنایان بنوازد آشنا را

به خدا که جرعه‌ای ده تو به حافظ سحرخیز
که دعای صبحگاهی اثری کند شما را


 
رنگ بهاری
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: سعدی

به رنگ و بوی بهار ای فقیر قانع باش

چو باغبان نگذارد که سیب و گل چینی

سعدی


 
ملامت‌گر
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ

  

آن کس است اهل بشارت که اشارت داند
نکته‌ها هست بسی محرم اسرار کجاست
هر سر موی مرا با تو هزاران کار است
ما کجاییم و ملامت‌گر بی‌کار کجاست


حافظ

 
بازآ
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: سعدی

دوست باز آمد و دشمن به مصیبت بنشست

باد نوروز علی‌رغم خزان باز آمد

سعدی


 
درخت دوستی
ساعت ٧:۱۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد
شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما
بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد


حافظ


 
پنجره بهاری
ساعت ٧:۱۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات


باز کن پنجره را، دخترکم فصل بهار ست
تا وزد موج نسیمی به من از دامن دربند
تا دمد نور سپیدی به تو، از سینه البرز
تا رسد عطر دلاویز گل از سوی دماوند
باز کن پنجره را فصل بهار است


مهدی سهیلی


 
امید بهاران
ساعت ٧:٠٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٥ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


به امیدی که چون باد بهار از در درون آیی
چو گل در دست خود داریم نقد زندگانی را
صائب


 
حماسه عشق
ساعت ۱٢:٥۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٤ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات


با یک شکوفه،
با تو،
من آغاز می‌کنم
حماسه‌ی بزرگ عشق را ...

خسرو گلسرخی


 
گوهر مقصود
ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود
خیال باشد کاین کار بی حواله برآید

نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ
ز خاک کالبدش صد هزار لاله برآید


 
باد نوروزی
ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات


ز فیض ابر آزاری زمین مرده شد زنده
ز لطف باد نوروزی جهان پیر شد برنا


هاتف اصفهانی


 
خوشدل
ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب
مستحق بودم و این‌ها به زکاتم دادند
همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود
که ز بند غم ایام نجاتم دادند