سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

ایمنی
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


منه انگشت بر حرف کسان، ایمن شو از آفت
که جز تخم عداوت نیست حاصل، خرده گیران را
صائب


 
پرواز
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


ز خاک کوی تو پرواز مشکل است مرا
که از گرانی جان، کوه بر دل است مرا


صائب تبریزی


 
سنگ و گوهر
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


گهر به سنگ زدن صائب از بصیرت نیست
مخوان به مردم بی درد شعر دلکش را


 
بلای عشق
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


چه غم ز آتش سوزنده چون خلیل مرا؟
که عشق او ز بلاها بود کفیل مرا
عزیز کرده عشق و محبتم صائب
شود ذلیل، فلک گر کند ذلیل مرا