سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

کوی دوست
ساعت ٧:۱۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است
چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است


حافظ


 
کوی دوست
ساعت ٧:۱۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است
چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است


حافظ


 
حائل
ساعت ٧:۱٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۱ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی
که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز
میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز


 
نسیم صبح
ساعت ٧:۱٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی
به پیام آشنایان بنوازد آشنا را

به خدا که جرعه‌ای ده تو به حافظ سحرخیز
که دعای صبحگاهی اثری کند شما را


 
رنگ بهاری
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: سعدی

به رنگ و بوی بهار ای فقیر قانع باش

چو باغبان نگذارد که سیب و گل چینی

سعدی


 
ملامت‌گر
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ

  

آن کس است اهل بشارت که اشارت داند
نکته‌ها هست بسی محرم اسرار کجاست
هر سر موی مرا با تو هزاران کار است
ما کجاییم و ملامت‌گر بی‌کار کجاست


حافظ

 
بازآ
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: سعدی

دوست باز آمد و دشمن به مصیبت بنشست

باد نوروز علی‌رغم خزان باز آمد

سعدی


 
درخت دوستی
ساعت ٧:۱۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد
شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما
بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد


حافظ


 
پنجره بهاری
ساعت ٧:۱۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات


باز کن پنجره را، دخترکم فصل بهار ست
تا وزد موج نسیمی به من از دامن دربند
تا دمد نور سپیدی به تو، از سینه البرز
تا رسد عطر دلاویز گل از سوی دماوند
باز کن پنجره را فصل بهار است


مهدی سهیلی


 
امید بهاران
ساعت ٧:٠٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٥ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


به امیدی که چون باد بهار از در درون آیی
چو گل در دست خود داریم نقد زندگانی را
صائب


 
حماسه عشق
ساعت ۱٢:٥۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٤ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات


با یک شکوفه،
با تو،
من آغاز می‌کنم
حماسه‌ی بزرگ عشق را ...

خسرو گلسرخی


 
گوهر مقصود
ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود
خیال باشد کاین کار بی حواله برآید

نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ
ز خاک کالبدش صد هزار لاله برآید


 
← صفحه بعد صفحه قبل →