سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

دلسردی
ساعت ٤:٥٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


دل سرد چو گردید ز دنیا، نشود بند
حاجت به محرک نبود برگ خزان را


صائب تبریزی


 
آب جوی
ساعت ٤:٥٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


صائب به آب خلق نداریم احتیاج
از اشک خود چو شمع بود آب جوی ما


 
خوابگاه
ساعت ٤:٥٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است
گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را
حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی
دام تزویر مکن چون دگران قرآن را


 
بیم
ساعت ۳:۳٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


ز بیم دوزخ اگر فارغم ز غفلت نیست
که می‌دهد عمل من همان سزای مرا


صائب تبریزی


 
دلسردی
ساعت ۳:۳٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


دلسرد از نظاره باغ بهشت کرد
صحرای ساده دل بی آرزو مرا


صائب تبریزی


 
نازکدلی
ساعت ۳:۳٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات


دلی نازک بسان شیشه دیرم
اگر آهی کشم اندیشه دیرم

سرشکم گر بود خونین عجب نیست
مو آن نخلم که در خون ریشه دیرم


باباطاهر


 
سیاهی
ساعت ۳:۳٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


صائب سیاه‌کاری ما را حساب نیست
روی زمین سیاه شد از سیئات ما


 
سیر گل
ساعت ۳:۳٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


ما را مبر به باغ که از سیر لاله‌زار
یک داغ صد هزار شود داغ دیده را


صائب تبریزی


 
بیگانه
ساعت ۳:۳۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


بیگانگی شده است ز عالم مراد ما
یادش به خیر، هر که نیفتد به یاد ما!
با نامرادی از همه کس زخم می‌خوریم
ای وای اگر سپهر رود بر مراد ما


صائب تبریزی


 
مرغ رها
ساعت ۳:۳٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات


ای مرغ جسته از بند، پرواز بر تو خوش باد
ما پرشکستگان را در کنج دام بگذار

یا پیرو جنون باش یا راه عقل سر کن
در هر رهی که تقدیر رفته است گام بگذار

محمد قهرمان


 
همدم
ساعت ۳:٥٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات


خوب من بجز خدا همدم کسی نباش
بیخبر ولی دمی از غم کسی نباش
چون دم مسیح باش، دم بدم نفس ببخش
یک نفس ولی ملول از دم کسی نباش
هر چه گفته ام بدان معنی اش غرور نیست
خاک پای خلق باش آدم کسی نباش!
افشین علا


 
اهل بصیرت 2
ساعت ۳:٥٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


پاس شان خویش بر اهل بصیرت لازم است
چشمه سار شهد را دام مگس کردن چرا؟
می شود فریادرس فریاد چون گردد تمام
بخل در فریاد با فریادرس کردن چرا؟


صائب تبریزی


 
← صفحه بعد صفحه قبل →