سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

در یتیم
ساعت ٦:۱٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


در یتیم را چه شناسد صدف که چیست؟
سهل است اگر سپهر نداند بها مرا
مهمان کشت خویشم، اگر نیک اگر بدست
حاشا که هیچ شکوه بود از قضا مرا
از سایه‌ام اگرچه به دولت رسند خلق
یک مشت استخوان نبود چون هما مرا
صائب


 
انتقام
ساعت ٦:٠٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


کشید هر که ز خصم انتقام خود صائب
ز انتقام خدا امن کرد دشمن را


 
گریه
ساعت ٥:۳٧ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


چندان گریستم که هر کس که برگذشت
در اشک ما چو دید روان گفت کاین چه جوست


حافظ


 
وصل
ساعت ٦:۱۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات


وصل اگر پایان شوق است الحذر
ای خنک آه و فغان بی اثر
راهرو از جاده کم گیرد سراغ
گر بجانش سازگار آید فراغ

اقبال لاهوری


 
بها
ساعت ٦:٠٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


در یتیم را چه شناسد صدف که چیست؟
سهل است اگر سپهر نداند بها مرا
مهمان کشت خویشم، اگر نیک اگر بدست
حاشا که هیچ شکوه بود از قضا مرا
از سایه‌ام اگرچه به دولت رسند خلق
یک مشت استخوان نبود چون هما مرا
صائب


 
انتقام
ساعت ٥:۳٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


کشید هر که ز خصم انتقام خود صائب
ز انتقام خدا امن کرد دشمن را


 
شوق وصل
ساعت ٦:٠٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات


وصل اگر پایان شوق است الحذر
ای خنک آه و فغان بی اثر
راهرو از جاده کم گیرد سراغ
گر بجانش سازگار آید فراغ

اقبال لاهوری


 
در صدف
ساعت ٥:۳٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: صائب


در یتیم را چه شناسد صدف که چیست؟
سهل است اگر سپهر نداند بها مرا
مهمان کشت خویشم، اگر نیک اگر بدست
حاشا که هیچ شکوه بود از قضا مرا
از سایه‌ام اگرچه به دولت رسند خلق
یک مشت استخوان نبود چون هما مرا
صائب


 
حقیقت روح
ساعت ٦:٠٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات


خواب‌ها را در حقیقت روح خواهم داد
دیده‌ها را از پس ظلمت به سوی ماه خواهم خواند
نغمه‌ها را در زبان چشم خواهم کاشت.
گوش‌ها را باز خواهم کرد ...
خسروگلسرخی


 
وصل
ساعت ٥:۳٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات


وصل اگر پایان شوق است الحذر
ای خنک آه و فغان بی اثر
راهرو از جاده کم گیرد سراغ
گر بجانش سازگار آید فراغ

اقبال لاهوری


 
خواب حقیقت
ساعت ٥:۳٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: ادبیات


خواب‌ها را در حقیقت روح خواهم داد
دیده‌ها را از پس ظلمت به سوی ماه خواهم خواند
نغمه‌ها را در زبان چشم خواهم کاشت.
گوش‌ها را باز خواهم کرد ...
خسروگلسرخی 
بدنامی
ساعت ٦:٠٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: حافظ


همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر
نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل‌ها


حافظ


 
← صفحه بعد صفحه قبل →