سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

دوستی معصوم
ساعت ٤:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: مذهبی

 

 

حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند :

همانا ما دوست داریم کسی را که عاقل و عالم و فهیم و فقیه و حلیم باشد

و مداراکننده ی با مردم و شکیبا و راستگو و وفادار .