سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

کشف حجاب
ساعت ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٧ دی ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخ

 

اعلامیه وزارت کشور دو روز پس از واقعه­ی مسجد گوهرشاد مشهد که در پی اعتراض مردم به دولت وقت با حمله­ی نظامیان به کشته و زخمی شدن عده­ای از مردم  معترض منجر شد:

برطبق راپورت واصله از ایالت خراسان، شب نوزدهم تیرماه شیخ بهلول نامی که سوسوابق او از شرارت و فساد معلوم و سابقا تحت تعقیب نیز واقع شده بود، در مشهد مقدس جمعی از عوام ساده لوح را در مسجد به عنوان موعظه دعوت کرده و دو سه روز این عمل را مداومت داده و اراذل و اوباش را دور خود جمع و عنوان کلاه و لباس را پیش کشیده و یاوه سرایی­ها نموده کار را به هتاکی کشانید. مامورین انتظامی خواستند بدوا با ملایمت و نصیحت او را از این رفتار و گفتگو های خلاف و مفسدت آمیز بازدارند. مساعی انها ثمری نبخشید و بیم اخلال نظم رفته و مردم از این جهت اظهار نگرانی نمودند. مامورین درصدد تفرقه­ی آنها برآمدند، مقاومت نموده مامورین نظمیه را مورد حمله قرار دادند و بعضی از آنها را مجروح و مقتول نمودند. مامورین ناچار از نظامیان استمداد کردند. اشرار با آنها هم ستیزه نموده و آلات ضرب و قتل را که همراه داشتند به کار بردند. نظامیان هم مجبور شدند با استعمال اسلحه­ی گرم حفظ نظم را به آنها الزام نمایند. در نتیجه اراذل و اوباش که باعث این بی نظمی شده بودند بعضی گرفتار و بعضی متفرق شدند و لیکن متاسفانه شیخ بهلول که این مفسده را برپا کرده موفق به فرار شده است. امنیت و انتظام کاملا برقرار گردیده و نظمیه فعلا مشغول تعقیب قضیه و کشف حقایق می باشد.

محمود جم

وزیر کشور

برگرفنه از کتاب بازیگران عصر پهلوی نوشته­ی محمود طلوعی