سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سند معتبر
ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: ادبیات

 

یک محدث با یک مسیحی همسفر شد.

پس از چندی مسیحی به او جام شراب تعارف کرد و محدث بی تأمل آن را سرکشید.

مسیحی گفت:

آنچه نوشیدی شراب بود.

مرد گفت:

از کجا می­دانی؟

مسیحی گفت:

غلامم آن را از فروشنده­ای یهودی خریده است.

مرد گفت:

 

ما اصحاب حدیث درباره­ی افرادی مثل سفیان و یزید بن هارون شک داریم و حرف آنها را نمی­پذیریم؛ چه رسد به اینکه یک مسیحی از قول یک یهودی چیزی را روایت کند. و من هم اگر از این شراب نوشیدم فقط به دلیل ضعف سند روایت آن بود.

نقل سید ابراهیم نبوی از کتاب گزیده­ای از لطائف زهرالربیع نوشته­­ی شیخ نعمت الله جزایری