سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

اهانت به مرجعیت
ساعت ۳:۳٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخ

 

امروز نوزدهم دی ماه برابر است با روزی که جرقه اصلی انقلاب اسلامی زده شد و این آتش افرزی نه از سوی انقلابیون بلکه از سوی رژیم پهلوی زده شد.

مقاله توهین آمیز احمد رشیدی مطلق و اهانت به ساحت مرجعیت باعث شد که در ایرن آتشی برپا گردد که سال بعد موجب سرنگونی پهلوی ها گردد.

چه بسا اگر اهانت و حرمت شکنی که از سوی حاکمان وقت و دولتمردان به مردم و مقدسات ایشان و مرجعیت عظمای تشیع صورت نمی گرفت، سالهای سال مبارزه برای سرنگونی رژیم سلطنتی ادامه پیدا می کرد.

اگر محمدرضا پهلوی حاکم وقت ایران مشاوران بهتری در پیرامون خویش داشت و کمی هوشیارتر و با درایت تر می بود اکنون وضعیت جامعه ما چنین نبود.

هرگاه حاکمان سیاسی این سرزمین به حاکمان مذهبی بی اعتنایی نموده اند حوادث بسیار تلخی بر مردم وارد شده است.

و متاسفانه تاریخ همواره در حال تکرار است و ای کاش ما درس بگیریم از گذشتگان !