سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

شیخ صادق خلخالی
ساعت ٩:۳۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخ

مردم  در سراسر تهران از خانه ها بیرون آمدند و شادمانی می کردند و از همان ساعت که شاه از ایران فرار کرد ، شروع به پائین کشیدن مجسمه های محمدرضا و رضا کردند و تا ساعت 10 شب ، حتی یک مجسمه هم در ساسر ایران نماند و همه ی آنها را مردم خرد کرده بودند . تمام وزارتخانه ها و ادارات به دست مردم افتاد و مردم سر از پا نمی شناختند. تظاهرات در همه جا، حتی در روستاهای دورافتاده نیز به راه می افتاد؛ ولی رادیو و تلویزیون این جریان ها را منتشر نمی کردند ؛ زیرا گردانندگان آنها با مردم مخالف بودند و مردم به وسیله­ی تلفن از جریانات باخبر می شدند .

 

از کتاب خاطرات شیخ صادق خلخالی