سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

نیکو شنیدن
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: مذهبی

 

 

حضرت محمد بن علی الباقر، امام پنجم شیعیان علی السلام:

 

هنگامی که نزد عالمی نشستی، بر شنیدن حریصتر از گفتن باش.

و همان گونه که نیکو سخن گفتن را می آموزی، نیکو شنیدن را نیز بیاموز!