سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

دانش
ساعت ۸:۱۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: مذهبی

 

حضرت موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام، پیشوای هفتم فرمودند:

هر آنچه از علم نمی دانی فراگیر، و از آنچه می دانی به جاهل بیاموز.

عالم را به خاطر علمش احترام کن و از ستیزه جویی با او بپرهیز!

جاهل را برای نادانی اش کوچک انگار.

اما او را از خود نران، نزدیکش آر و تعلیمش ده!