سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

صبر؟
ساعت ۸:۱٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: شخصی

 

افسوس...

شوق پرواز سوی جنگل های دور

دیگه رفته از خیال اون پرنده ی صبور...