سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

هفت شهر عشق
ساعت ٢:٠٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سیاست

 

ان الحیاه عقیده و الجهاد

سردار پر افتخار اسلام و مجاهد بیدار و متعهد دکتر مصطفی چمران:

 

مراتب نفس از دید قرآن عبارتند از:

نفس اماره، نفس سرکش، پست ترین مرحله نفس.

نفس لوامه؛ نفس سرزنش کننده، بیداری وجدان.

نفس عاقله؛ نفس تعقل کننده، وجدان + عقل.

نفس ملهمه؛ نفسی که بر او الهام می­شود.

نفس مطمئنه؛ نفسی که در حال عروج به سوی کمال است و بازگشت نمی­کند.

نفس راضیه؛ نفسی که به درجه­ای از کمال رسیده که از این سیر تکاملی راضی است.

نفس مرضیه؛ نفسی که محبوب از او راضی است.

 

هفت مرحله عشق است که در سیر تکامل نفس آدمی به وجود می­آید.