سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

جامعه توحیدی
ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: علی شریعتی

در جامعه بی­طبقه توحیدی تمام ذرات و همه حرکات و پدیده­های وجود با یک آهنگ و به یک جهت در حرکت­اند و هر چه به آن سوی روی ندارد نابودشدنی است.

جامعه­ای که در همه جا جوٌ فکری مشابه بوجود می­آید در فضائی تنفس می­کنیم که همه جایش از یک نور و یک گرما و یک اکسیژن سرشار است؛ جامعه­ای که در همه جای آن بتوانیم اکسیژن اسلام را تنفس کنیم؛ جامعه­ای که  مذهب به عنوان یک استراتژی و اسلام به عنوان یک ایدئولوژی همه عرصه­های فکری؛ فرهنگی؛ ارزشی؛ اخلاقی؛ سیاسی و اجتماعی انسان را در بر می­گیرد.

کتاب اسلام­شناسی جلد اول

معلم شهید دکتر شریعتی