سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

با خشم به گذشته ننگر!
ساعت ٤:٢٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: شخصی

 

تقریبا داریم می رسیم به آخرهای اولین ماه سال جدید.

این روزها و این ماه ها هم خواهد گذشت و البته خیلی فرقی با روزهای سال های گذشته نداشته و نخواهد داشت مگر

مگر اینکه خود بخواهیم.

روزهای خدا همه شبیه هم هستند ولی ما هستیم که رنگی دگر به این روزها می دهیم.

کاش وقتی به گذشته بر می گردیم و نگاه می اندازیم حسرت و افسوس نداشته باشیم و با خشم به گذشته ننگریم!