سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

گشایش کار
ساعت ۳:۱٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: ادبیات

 

مگر خضر مبارک پی درآید

ز یمن مقدمش کاری گشاید