سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

درد
ساعت ٧:۱۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: ادبیات

 

دردی است غیر مردن کان را دوا نباشد

پس من چگونه گویم این درد را دوا کن؟!