سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

دوقرن سکوت
ساعت ۸:٥٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: تاریخ

سقوط نهاوند در سال 21 هجری، چهارده قرن تاریخ پر حادثه و باشکوه ایران باستان را که از هفت قرن قبل از میلاد تا هفت قرن بعد از آن کشیده بود؛ پایان بخشید. این حادثه فقط سقوط دولتی با عظمت نبود، سقوط دستگاهی فاسد و تباه بود، زیرا در پایان کار ساسانیان از پریشانی و بی­سرانجامی در همه کارها فساد و تباهی راه داشت. جور و استبداد خسروان آسایش و امنیت مردم را عرضه­ی خطر می­کرد و کژخویی و سست­رایی موبدان اختلاف دینی را می­افزود.

...سال­ها بود که خطر سقوط و فنا در کنار مرزها و پشت دروازه­های دولت ساسانی می­غرید. مردم که از جور فرمانروایان و فساد روحانیون به­ ستوه بودند آیین تازه را نویدی و بشارتی یافتند و از این رو بسا که به پیشواز آن می­شتافتند... در ولایاتی مانند ری و قومس و اصفهان و جرجان و طبرستان مردم جزیه را می­پذیرفتند اما به جنگ آهنگ نداشتند و سببش آن بود که از بس دولت ساسانیان دچار بی­دادی و پریشانی بود کس به دفاع از آن علاقه­یی و رغبتی نداشت.

دو قرن سکوت نوشته­ی عبدالحسین زرین­کوب