سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

خاموشی
ساعت ۸:۱٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: مذهبی

 

ششمین پیشوای شیعیان، حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند:

عالم باشى یا جاهل، خاموشى را برگزین تا بردبار به شمار آیى!

زیرا خاموشى نزد دانایان زینت و در پیش نادانان پوشش است!