سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

صنعت ملی
ساعت ٦:٥۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۸ امرداد ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: تاریخ

...محمدرضا با غرور و خوش­وقتی اتومبیل پیکان را که تازه یکی دو سال بود در ایران مونتاژ می­شد به­عنوان پیروزی صنعتی ایران به چائوشسکو (رئیس­جمهور دیکتاتور رومانی) نشان داده بود، اما چائوشسکو به محمدرضا گفته بود:

شما اگر اسب پرورش بدهید بهتر از آن است که اتومبیل انگلیسی را به نفع اقتصاد بریتانیا مونتاژ کرده و به مردم خودتان بفروشید!

 

از کتاب دخترم فرح تقریر فریده دیبا