سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

آدینه
ساعت ٥:٢٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ مهر ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: شخصی

 

 

و بازهم جمعه ای دیگر و ...