سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

محبوب
ساعت ٢:۱٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٦ آذر ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: مذهبی

بدست آوردن مقامات سیاسی همیشه براساس لیاقت و کفایت نیست بلکه گاهی افراد نالایق با بند و بست و توطئه و حق‌کشی و رشوه و گاهی با ریختن خون بی‌گناهان، مقامی را احراز می‌کنند و قدرتی را بدست می‌آوردند و دارای شخصیتی می‌شوند.

این قدرت و شخصیت، یک قدرت و شخصیت کاذب و بی‌پایه است که با برطرف شدن عوامل فشار و اجبار درهم فرو می‌ریزد و نقش بر آب می‌گردد.

و صاحب این قدرت و شخصیت خودش بهتر می‌دانند که در دل مردم جا ندارد و نمی‌تواند با فشار و اجبار، علاقه و محبت مردم را جلب کند.

از کتاب شهید جاوید نوشته‌ی صالحی نجف‌آبادی