سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

تکلیف
ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: مرتضی مطهری

 

گرچه در عرصه دینداری تقلید که رجوع عامی به فقیه است را ارج می‌نهیم، اما از آسیب جدی سرسپردگی که هزارها مفسده در پی دارد باید حذر کنیم و بدانیم که علمای ما باید از زمان خود با خبر باشند و پیش‌بینی کنند و حساب کنند که تکلیف چیست ... و گرنه عوضی کار خواهیم کرد و به جای کوبیدن دشمن، خودی را خواهیم کوبید.
استاد شهید ما به درستی دریافته بود که هدایت جامعه با بی‌خبری از اوضاع و عافیت طلبی و سبک شمردن میسر نیست.

از صفحه ٧ کتاب آسیب شناسی دینی از منظر استاد شهید آیت‌اله مطهری به اهتمام سیدمهدی جهرمی و محمد باقری.