سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

مبارز و مجاهد
ساعت ۸:٤۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: مصطفی چمران

 خدایا تو پوچی لذات زودگذر را عیان نمودی،

تو ناپایداری روزگار را نشان دادی.

لذت مبارزه را چشاندی.

 

مصطفی چمران