سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

مست و دیوانه
ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ تیر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: ادبیات

ای لولی بربط زن،

تو مست تری یا من


ای پیش چو تو مستی

افسون من افسانه!