سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

فهمیدن یا نفهمیدن؟!
ساعت ۸:٥۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: ادبیات

 

سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول می گیرد.

 آپتون سینکلر

 

 It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends upon his not understanding it

Upton Sinclair