سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

افشاگری
ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: تاریخ

نظر شهید آیت الله بهشتی درخصوص افشاگری‌ های دانشجویان پس از اشغال سفارت آمریکا:

نظر ما این است که مدارک سیاسى در یک کشور به اطلاع ملت برسد،

منتهى آن شیوه اى که تا حالا عمل شده بود، سه تا عیب داشت:

یک عیبش این بود که همه اوراق و اسناد مربوط به یک فرد یا یک مؤسسه باید ارائه بشود، تا مردم بتوانند جمع بندى کامل کنند. در برخى موارد، گفته مى شود که همه اوراق یکجا ارائه نمى شود. خوب اگر قرار است مردم درباره یک فرد یا مؤسسه چیزى بدانند باید همه اوراق آنجا را بخوانند تا بتوانند جمع بندى کنند.

نقص دوم این بود که باید همان شب که این اوراق از رادیو تلویزیون و روزنامه ها پخش مى شود آن فرد یا گروه هم بتوانند بیایند توضیح بدهند. تنها به قاضى رفتن درست نیست و ملت قاضى است.

عیب سومى که در کار دانشجویان وجود دارد، این است که تا حالا جز در یک مورد که در رابطه با روزنامه جمهورى اسلامى بوده در بقیه موارد، همه اسناد مأیوس کننده و منفى پخش شده است. اگر راجع به افراد، گروه ها و مؤسسات دیگر، اسناد مثبت وجود دارد، اینها را هم نشان دهند که مردم به سمت بدبینى و یأس کشانده نشوند.

سوق دادن به بدبینى خطر بزرگى است براى جامعه!

نقل از کتاب آنسوی اتهام – خاطرات عباس امیرانتظام