سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

حقیقت و آزادی
ساعت ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: مذهبی

 

!and ye shall know the truth and the truth shall make you free

 

bible/john/8-32