سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

دانش
ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: ادبیات

 :Mark Twain

What gets us into trouble is not what we don't know. It's what we know for sure that just ain't so


آنچه که موجب مشکلات ما می شود ندانسته های ما نیست.

بلکه دانسته هایی است که بدرستی آنها اطمینان داریم،

در حالی که این چنین نیست.