سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

روابط قطع شده
ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: تاریخ

 

...یک روزنامه فرانسوی ضمن انتقاد شدید از وضع ایران اشاره کرده بود که در ایران همه چیز دکور است، بیمارستان هست بدون طبیب، و دانشگاه هست بدون استاد، و راه آهن هست بدون بار و کالا، و در آخر نوشته بود:

"شاه در فرانسه، بازیچه است و در ایران، حکومت می‌کند!" (کلمه شا در زبان فرانسوی به معنی گربه است)

روابط [ایران و فرانسه] قطع شده و مقاله عامل اصلی آن بود. این وضع ادامه داشت تا وقتی خواستگاری از فوزیه صورت گرفت. (بهمن 1317 ش)


لوبرن، رئیس جمهوری فرانسه تلگرافی به رضاشاه زد:

"در این موقع که عروسی والاحضرت شاهپور محمدرضا نزدیک است می خواهیم اعلیحضرت همایونی را به مشارکت کامل خود در شعفی که خاندان سلطنت احساس می فرمایند مطمئن ساخته و ...

آرزوی کامل من در این است که ابراز احساسات واقعی کشو من در اثر وضعیت حاصله از پاره ای انحراف تاسف آور بعض جریده نگاران بی اهمیت و بی آبرو محروم نماند مخصوصا که دولت جمهوری مراتب تاسف خود را از این حادثه که مخالف منافع دو ملت دوست می باشد صمیمانه اظهار داشته است..."

مجلد 33 مجموعه آثار محمدابراهیم باستانی پاریزی، استاد تاریخ دانشگاه تهران، کتاب شاهنامه آخرش خوش است.