سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

بیداری
ساعت ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: ادبیات

بیمار درد عشق و پرستارم آرزوست

بهبود آن دو نرگس بیدارم آرزوست

ایران خراب تر ز دو چشم تو ای صنم

اصلاح کار از تو در این کارم آرزوست

ای دیده خون ببار که یک ملتی بخواب

رفته است و من دو دیده بیدارم آرزوست

بیدار هر که گشت در ایران رود به دار

بیدار و زندگانی بی دارم آرزوست

تجدیدِ عهدِ دوره سلطان حسین گشت

یک مردِ نو، چو نادر سردارم آروست

ما را به بارگاه شه، عارف، اگر چه راه

نبود، و لیک پاکی دربارم آروزست