سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

مجاهد نستوه
ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: آیت الله طالقانی

 

دولتمردان ایرانی هرگاه عقیده یا اندیشه ای را مضر تشخیص داده اند،

کوشیده اند تا با فشار و زور و زندان و کشتن آن را از میان برده یا محدود سازند.

در حالی که این روش همواره نتیجه معکوسی داده

و جریان های فوق را زیرزمینی و پرجذبه ساخته است.

 

نقل از کتاب زندگی سیاسی آیت الله طالقانی