سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

رهسپار
ساعت ۸:٢٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: وبگردی

گم کردنی در کار نیست،
اینجا آدم ها همگی تو را نشان هم می دهند؛
.
.
.
.
مگر نمی دانی، 
اهل ظاهر پر از نشانه اند!

نقل از اینجا