سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

آزادی
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: آیت الله طالقانی

آیت الله طالقانی:

هرکه هرچه می خواهد بگوید، هر مسلکی، آنهایی که می ترسند از اینکه دیگران در مقابل اندیشه های شان حرفی بزنند، کاری نمی کنند یا آزادی نمی دهند، برای این است که از نارسایی مکتب شان می ترسند.

اسلامی که می گوید قد تبین الرشد من الغی دیگر برای چه وحشت داشته باشیم!

بنابراین باز تکرار می کنم؛ من نمی خواهم هیچ مکتبی را بکوبم. اگر مکتبی علمی است، واقعیت دارد من با جان و دل می پذیرم...