سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

سایه شیطان
ساعت ۸:۱٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: تاریخ ،مذهبی

با این روش فریبنده به نام غمخواری دین و نگهداری آیین، ظل الشیطان را بر سر عموم می گسترانند و در زیر این سایه ی شوم جهل و ذلت، مردم را نگاه می دارند.

این دسته چون با عواطف پاک مردم سروکار دارند و در پشت سنگر محکم دین نشسته اند خطرشان بیشتر و دفع شان دشوار تر است.

این شعبه با شعبه ی استبداد سیاسی در صورت جدا و از جهت و چگونگی عمل مشترک است. هر دو در صرف قوای مالی و معنوی مردم برای حفظ شهوات شخصی می کوشند.

آن شعبه مردمان فرومایه و سفیه را به درجات و مقامات دولتی بالا می برد و دانشمندان و خیرخواهان را ذلیل و زیردست می گرداند.

این شعبه عوام را در لباس دین ترویج می کند و علمای آشنا به اصول و مبانی و مجاهد را به گوشه گیری و انزوا سوق میدهد و در ذی طرفداری توحید، متولیان بتکده و ترویج کنندگان بت پرستی اند

و به نص آیات قرآن، اطاعت از اینان شرک به ذات اقدس الهی است.

نقل از کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله نوشته ی علامه نائینی