سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

فراتر از قانون
ساعت ٧:۱۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: ادبیات ،سیاست
جنایتکار قواعد قانون را به کلی زیرپا می گذارد،

در آن زمانی که جرم و جنایت مجاز شمرده می شود،

در آن زمانی که عده ی معدودی که فراتر از قانون هستند؛ 
می کوشند دیگران را از شان و کرامت و حقوق اولیه شان محروم کنند،
اخلاق مردمات عمیقاً آسیب می بیند.

رژیم های جنایتکار به خوبی از این امر آگاهند و آن را می شناسند

و سعی می کنند با ایجاد وحشت؛ شرف و رفتار اخلاقی آدمیان را به مخاطره اندازند،
شرف و اخلاقی که بی آن هیچ جامعه ای، حتی جامعه ای تحت حکومت چنین رژیمی نمی تواند بپاید.

اما بر همگان معلوم شده است که ترور و وحشت، 
وقتی که مردمان انگیزه ای برای رفتار اخلاقی دارند نمی تواند به جایی برسد یا چیزی به چنگ آورد.
 
نقل از کتاب روح پراگ نوشته ی ایوان کلیما، ترجمه خشایار دیهیمی.