سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

روح پراگ
ساعت ٩:٥٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: ادبیات

 

بعضی از این خیابان ها در طول همین قرن بیستم پنج بار تغییر نام داده اند. غریبه ها می توانند بی اعتنا به این مسئله در این خیابان ها قدم بزنند... علائم راهنمای خیابان ها با نام های تازه گواهی هستند بر این کوشش برای تصفیه ی شهر از چیزی که نمی توان از  دستش خلاص و پاک شد.

گذشته ی خود شهر، تاریخ خود شهر، تاریخی که چنان سنگینی و وزنی دارد که به دوش کشیدنش بسیار دشوار است.

برای آنکه شخصی بتوانند بار سنگین سرنوشتش را به دوش بکشد، و برای آن که ملتی بتواند بار سنگین تاریخش را به دوش بکشد، شکیبایی و خویشتن داری اموری ضروری است.

نقلی از کتاب The Spirit of Pragae and Other نوشته Ivan Klima،

ترجمه ی خشایار دیهیمی.