سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

بازی با آتش
ساعت ٩:٥۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: سینما و تلویزیون

- ما قوی هستیم و آزاد از استبداد،

تا زمانی که هریک از ما وظیفه شهروندی خود را به یاد داشته باشد.

خواه یک دست انداز در انتهای خیابان و یا یک دروغ در دولت!

بلند صحبت کنید و آن سوالات رو بپرسید، حقیقت را بخواهید.

دموکراسی یک سواری مجانی نیست!

 

مونولوگی از  فیلم آتش بازی محصول 2010 با بازی شان پن