سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

فرصت
ساعت ۸:۱٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: ادبیات

 

در بزم دور یک دو قدح درکش و برو

یعنی طمع مدار وصال دوام را

حافظ