سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

خسرو و شیرین
ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: ادبیات

ز فردا و ز دی کس را نشان نیست

که رفت آن از میان وین در میان نیست

یک امروز است ما را نقد ایام

برو هم اعتمادی نیست تا شام

به ترک خواب می باید شبی گفت

که زیر خاک می باید بسی خفت

منظومه خسرو و شیرین نظامی گنجوی