سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

یه عالم نفت
ساعت ٦:٥٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: گیتار و موسیقی
وقتی فرهاد مهراد که از مهمترین چهره های گروه های راک بود، 
شروع به خواندن ترانه های فارسی کرد، 
بسیاری از مخاطبان راک به سوی این صدای تازه متمایل شدند. 
کم کم مخاطبانی که ترجیح می دادند فقط به بازخوانی گروه های کلاسیک راک گوش کنند، 
صدای گروه های راک را از صفحه ها و نوارهای کاست شنیدند 
و در کنسرت هایی حاضر شدند که خوانندگان راک فارسی برگزار می کردند. 
کم کم دوره تازه ای در موسیقی راک ایرانی آغاز شد. 
صفحه جمعه و شبانه های فرهاد پشت شیشه صفحه فروشی های شهر توجه
بسیاری از معترضان وضعیت را به خود جلب می کرد. 
او که در ترانه اش جمله «یه عالم نفت توشه » را تکرار می کرد 
و مردم را به یاد سیستمی مینداخت که با کوچه های باریک و خانه هایتاریک 
به اتکای چراغی که با نفت می سوزد، 
عمرش ادامه دارد. 
روی جلد صفحه فرهاد تصویر یک جک پات بود که در آن سکه یک تومانی شاهنشاهی 
به صورت سروته تصویر شاه را نشان می داد؛ 
گویی فرهاد خبر سقوط حکومت را می داد.
 
به نقل از کتاب آوازهای زیرزمین نوشته ی سید ابراهیم نبوی، نشر نوگام