سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

جود بهتر است یا عدل ؟
ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: مرتضی مطهری

کسی از علی مرتضی سلام الله علیه پرسید :

آیا جود بهتر است یا عدالت ؟

فرمود : عدل بهتر است از جود

به دلیل اینکه

عدل هر چیزی را در جای خود قرار می دهد و هر حقی را به ذیحق واقعی خود می رساند ؛

اما جود و بخشش، امور را و جریان ها را از محل خودشان و مدارشان خارج می کند ؛ جود این است که آدمی از حق مسلم خود صرف نظر کند ، به دیگری که ذیحق نیست جود کند ؛

پس جود اشیاء را از موضع خود خارج می کند .

دیگر اینکه عدالت سائس و اداره کننده ی عموم است ؛

چیزی است که پایه و مبنای زندگی عمومی و اساس مقررات است ؛

اما جود و بخشش یک حالت استثنایی است که در موقع خاص کسی به کسی جود می کند و ایثار می کند.

مرتضی مطهری